Lobitzzz blog... Lobitzzz blog...Lobitzzz Lobitzzz blog...Lobitzzz blog... Lobitzzz blog...Lobitzzz Lobitzzz blog...

ako ito...

My photo
Ako nga pala si Lobitz, sa Pisay nag-aaral at mahilig ako sa mga kinahihiligan ko... gusto ko ng mga gusto ko.. at natatawa ako sa mga nakakatawang bagay.. at ayaw ko sa mga kinaiinisan ko... yun lang

downloaddownloaddownload

Friday, September 26, 2008

Saan

Isa pang poem ko rin...

Saan


Alam mo ba kung saan ka pupunta?

Kung mamatay, ay sinong makikita?

Mabuti ba ang iyong pinaniniwalaan?

O baka nama'y nagdadasal-dasalan?


Kung anong ganda ng langit,

ay may lugar naman na kay pangit.

Doo'y sobra ang init,

apoy ay parang naninipit.


Tao roon ay 'di payaso,

kundi demonyong may hawak na latigo.

Uod doon ay 'wag maliitin,

'pagkat ikaw ang kanilang pagkain.


Masarap bumili ng juice,

ngunit doo'y asupre ang umaagos.

Kahit merong sandaang electric fan,

walang silbi, dahil walang saksakan.


Ibang tao'y 'wag sisihin,

si Hesus lan ang sambahin.

Makinig sa aking sinabi,

dahil habang buhay kang magsisisi.

No comments: